TAGS

มณฑลวางตุ้ง
26 Jan 2016

GDP กวางตุ้งปี 58 ทะลุเป้า ปีวอกหวังเพิ่มอีกร้อยละ 7.5

นายจู เสี่ยวตัน ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งได้แถลงเป้าหมายทางเศรษฐกิจของปี 2559 ณ ที่ประชุมสภาปรึกษาการเมืองมณฑลกวางตุ้งครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 ที่จัดขึ้นในนครกว่างโจว…

776 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน