TAGS

มณฑลซานตง
24 Jun 2021

มณฑลซานตงเร่งเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจทางทะเลที่แข็งแกร่ง

มณฑลซานตง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของจีนได้เพิ่มความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลที่แข็งแกร่งมุ่งสู่การเป็นท่าเรือที่ใหญ่ระดับโลก สร้างระบบอุตสาหกรรมทางทะเลที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบยั่งยืน

495 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน