TAGS

ภาษีนำเข้า
17 Dec 2021

จีนปรับลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับสินค้า 954 รายการ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 จีนประกาศปรับลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจำนวน 954 รายการ เช่น ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำคุณภาพสูง…

364 Views
15 Jul 2016

จีนประกาศเลื่อนบังคับใช้นโยบายภาษีพัสดุภัณฑ์สำหรับสินค้านำเข้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

สำนักงานศุลกากรแห่งชาติของจีน (China General Administration of Customs; CGAC) ประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราภาษีและรายการสินค้านำเข้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนหรือที่เรียกว่า Positive List…

635 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน