TAGS

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
24 Mar 2017

กว่างโจวพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าออนไลน์ ปี 60 มูลค่านำเข้าส่งผ่านออกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนสูงสุดในจีน

ในปี 2560 นครกว่างโจวมีมูลค่าขายปลีกกว่า 8.7 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และมูลค่าขายส่งกว่า 5.59 ล้านล้านหยวน…

700 Views
2 Jun 2016

มณฑลกวางตุ้งมุ่งเป็นศูนย์กลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของจีน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง โดยในแผนการดำเนินงานฯ ได้บ่งชี้เป้าหมายอย่างชัดเจนในการพัฒนามณฑลกวางตุ้ง…

802 Views
26 May 2016

กวางตุ้งทะยานอันดับ 1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตสูงสุดของจีน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  การประชุม อุตสาหกรรม “อภิมหาข้อมูล” (Big Data) จีนและการประชุมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์…

626 Views
13 Jan 2016

“ผิดพลาด” หรือ “หลงทาง”? Experience Store สินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในกว่างโจว ไร้เงาลูกค้า

ปี 2558 ถือเป็นปีทองของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนและดูเหมือนว่าในปี 2559 นี้จะไม่น้อยหน้าปีที่แล้วอย่างแน่นอน กระทรวงพาณิชย์จีนได้คาดการณ์มูลค่าการซื้อขายสินค้าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในปี 2559 ว่าจะมีมูลค่าการค้าที่คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการนำเข้าส่งออกทั้งหมดของจีน…

598 Views
12 Jan 2016

โอกาสสินค้าไทย “กว่างโจว” เป็นเมืองสาธิตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ

สำนักข่าวประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จีน จัดงานแถลงข่าวโครงการเขตสาธิตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce)แบบบูรณาการ ของจีน โดยมี 12 เมืองของจีนได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้แก่ กว่างโจว…

722 Views
11 Dec 2015

รายงานการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของมณฑลกวางตุ้ง ประจำปี 2558 ตอนที่ 1 “ระบบนิเวศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”

“จะต้องดำเนินแผนงาน อินเตอร์เน็ต พลัส (Internet +) ของจีนให้ประสบความสำเร็จ จะต้องเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของอินเตอร์เน็ตให้มีพลังเพียงพอ ส่งเสริมการใช้สิ่งใหม่ ๆ ให้กับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ความคิดและรูปแบบการดำเนินงาน…

1,088 Views
27 Nov 2015

ฟรี Wi-Fi กลยุทธ์ใหม่ ส่งเสริมการขาย

ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตแทบจะเป็นเสมือนหนึ่งปัจจัยที่หลายคนขาดไมได้ โดยเฉพาะในยุคที่อินเตอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าสินค้าและบริการหรือเพื่อความบันเทิง อีกทั้งรัฐบาลจีนเองก็ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งภาคธุรกิจต่าง ๆ กันมาใช้อินเตอร์เป็นสื่อและเครื่องมือซื้อขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดสรรฟรีอินเตอร์เน็ต Wi-Fi สำหรับประชาชนไว้ในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น จึงเป็นการตอกย้ำว่า…

666 Views
18 Nov 2015

นักช้อปกวางตุ้งอู้ฟู่ ใช้จ่ายสูงสุดในวันคนโสด

เทศกาลลดราคาเนื่องในวันคนโสดในวันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุกปี หรือเรียกว่า เทศกาลลดราคา 11-11 ที่ผ่านมานั้น นักช้อปชาวจีนใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้นกว่า 91,217…

979 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน