TAGS

#พลังงานทดแทน #รถพลังงานไฟฟ้า #รถยนต์ไฟฟ้าไห่หนาน
18 Mar 2019

ไห่หนาน ประกาศยุติจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ภายในปี ค.ศ. 2030 เป็นที่แรกของจีน

โครงการวางสายเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ทะเล ระยะที่ 2 ของมณฑลไห่หนาน มีจุดประสงค์ในการเพิ่มกำลังไฟฟ้าเพื่อเตรียมรองรับการเปิดพื้นที่เป็นเขตการค้าเสรีในปี ค.ศ. 2020 เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 600,000 กิโลวัตต์…

848 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน