TAGS

ฝอซาน
18 Feb 2019

เมืองฝอซานกำลังก้าวสู่ยุคพลังงานใหม่ พร้อมเป็นผู้นำด้าน “พลังงานไฮโดรเจน”

เมืองฝอซานกลายเป็นพื้นที่สำหรับการผลิต วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมด้านข้อมูลและรถยนต์พลังงานใหม่

802 Views
20 Jun 2017

กว่างโจว-ฝอซาน-จงซาน ความร่วมมือใหม่ใน “ท่าเรือหนานซา”

นครกว่างโจว เมืองฝอซานและเมืองจงซานกำลังร่วมสร้างความร่วมมือครั้งใหม่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง โดยมีท่าเรือหนานซาเป็นจุดประสานความร่วมมือดังกล่าว คาดว่าจะเป็นความร่วมมือและพัฒนาครั้งสำคัญ ที่จะเป็นหัวแรงนำพาเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ไปสู่การพัฒนาในทิศทางใหม่และก้าวเข้าสู่การเป็นฮับของการคมนาคมขนส่งของจีนตอนใต้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 31…

2,199 Views
26 Apr 2016

รถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางกว่างโจว-ฝอซานสุดล้ำ ติด Wi-Fi ฟรีตลอดเส้นทาง

มณฑลกวางตุ้งถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของจีนตอนใต้ มีระบบการขนส่งมวลชนและสินค้าที่ทันสมัย ทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศและทางราง รถไฟฟ้าใต้ดินก็เป็นอีกหนึ่งระบบขนส่งมวลชนที่ปัจจุบันมีความก้าวหน้าและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับจำนวนของผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นครกว่างโจวเปิดให้บริการเส้นทางเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน…

1,153 Views
21 Dec 2015

ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในโครงการขยายตลาดส่งออกสู่เมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) ณ เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง

วันที่ 15-18 มกราคม 2559สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองกว่างโจวจะจัดโครงการขยายตลาดส่งออกสู่เมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization)  ณ ห้าง Poly…

847 Views
9 Dec 2015

“ฝอซาน” ไม่รีรอ มุ่งมั่นปฎิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ตามแผน “Made in China 2025”

หลังจาก นายสี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนฯ เยือนมณฑลกวางตุ้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 เพื่อตรวจสอบและเยี่ยมชมการดำเนินงานในการปฎิรูปเชิงลึกของมณฑลกวางตุ้ง ในวันที่…

632 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน