TAGS

ผิงเสียง
29 Dec 2020

กว่างซีลุยโปรเจกต์รถไฟความเร็วสูง 2 เส้น เชื่อมถึงชายแดนเวียดนาม

รัฐบาลกว่างซีให้ความสำคัญต่อการพัฒนา “ความเชื่อมโยง” ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งกับอาเซียน และเป็นกุศโลบายของรัฐบาลกว่างซีในการกรุยทางเพื่อรองรับการพัฒนาและเชื่อมระบบคมนาคมขนส่งทางรางกับเวียดนามในอนาคต อีกทั้งโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงยังช่วยนำความเจริญสู่พื้นที่ชายแดนอีกด้วย

617 Views
7 Aug 2020

เมืองผิงเสียงจัด ไลฟ์สด ขายผลไม้ (ไทย) หมด 10 ตู้คอนเทนเนอร์ ใน 13 นาที

ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในสังคมจีนอย่างมาก ทำให้ช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ e-Commerce ในจีนก้าวล้ำอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการไลฟ์สด (Live Streaming) ที่กำลังเป็นกระแสนิยมสูงสุดในขณะนี้ นับเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการใช้ช่องทางที่หลากหลายเพื่อโปรโมทหรือขยายตลาดสินค้าไทยในประเทศจีน รวมถึงผลไม้ไทยที่นำเข้าผ่านด่านโหย่วอี้กวานในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง

610 Views
8 Feb 2018

ผู้ค้ายก “ด่านโหย่วอี้กวาน” เป็นด่านค้าผลไม้จีน-อาเซียน

      ความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและพิธีการศุลกากรที่สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณการนำเข้าสินค้าผ่าน “ด่านโหย่วอี้กวาน” (Youyiguan Border Gate/友谊关口岸) ในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง เขตฯ กว่างซีจ้วง ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

1,727 Views
20 Dec 2017

โอกาส เมื่อ “ผิงเสียง”ผุดแหล่งค้าผลไม้จีน-อาเซียน

      “ผิงเสียง” รักษาตำแหน่ง “เมืองด่านการค้าผลไม้” อันดับหนึ่งของจีน 5 ปีซ้อน ปริมาณการนำเข้าคิดเป็น 1/4 ของทั้งประเทศ…

725 Views
12 Jul 2016

เหตุผลง่ายๆ ที่ผู้ค้าผลไม้นิยมใช้ ‘ผิงเสียง’ เป็นด่านนำเข้า

"ไตรมาสแรกปีนี้ ยอดการค้าผลไม้ผ่านด่านในเมืองผิงเสียงมีแนวโน้มการขยายตัวเป็นเท่าตัวทุเรียนนำเข้า 3.29 ล้านตัน แตงโมนำเข้า 0.136 ล้านตัน และมีแอปเปิ้ลส่งออกราว 3 หมื่นตัน"…

651 Views
24 May 2016

ด่านผิงเสียงของกว่างซีใช้ “รังสี” กักกันโรคพืชในผลไม้นำเข้าเป็นที่แรกในจีน

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : ด่านทางบกในอำเภอระดับเมืองผิงเสียงได้นำ ‘เทคโนโลยีการฉายรังสีลำอิเล็กตรอน‘ สำหรับผลไม้นำเข้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานตรวจสอบโรค/แมลงศัตรูพืชและการถนอมอาหารเป็นแห่งแรกของประเทศจีน ศูนย์รังสีเพื่อการตรวจสอบและกักกันโรคพืชสำหรับผลไม้จีน(ผิงเสียง)-อาเซียน หรือ China-ASEAN Pingxiang…

672 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน