TAGS

ผลไม้สด
8 Mar 2020

“ด่านโหย่วอี้กว่าน” การค้าคึกคักสู่ภาวะปกติแล้ว

หนึ่งในด่านที่ผู้ค้าไทยให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ คือ “ด่านโหย่วอี้กวาน” (Youyiguan Border Gate/友谊关口岸) ในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง เนื่องจากเป็นจุดหมายหลักของการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ประเทศจีน ด่านแห่งนี้กลับมาเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 3…

1,035 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน