TAGS

ประเทศที่สาม
15 Jul 2016

กว่างซีปลดล็อกข้อจำกัด ปล่อยด่านการค้าชายแดนนำเข้าสินค้าประเทศที่สาม

หนังสือพิมพ์ Nannning Evening: เมื่อไม่นานมานี้ ทางการกว่างซีประกาศผ่อนคลายกฎระเบียบการค้าชายแดนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนและเป็นการปรับตัวให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าในยุคโลกาภิวัตน์ การค้าชายแดน เป็นการค้าที่อนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนระยะ 20 กิโลเมตรทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า(ในมูลค่า/ปริมาณที่กำหนด)ผ่านจุดผ่อนปรนหรือตลาดที่รัฐบาลกำหนด เฉพาะเขตฯ…

519 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน