TAGS

ประมูลเวลาบิน
18 Dec 2015

สนามบินนานาชาติไป๋หยุน เปิดประมูลเวลาบิน ปลายธันวาคมนี้

กรมการบินพลเรือนจีนตอนกลางและใต้ (CACC Central and Southern Regional Administration) ประกาศ สนามบินนานาชาติไป๋หยุน[1] มีกำหนดที่จะเปิดประมูลเวลาบินสำหรับเครื่องบินพาณิชย์ภายในประเทศ…

695 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน