TAGS

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
17 Oct 2022

ประธานาธิบดีจีนกล่าวสรุปผลงานด้านเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และแนวทางนโยบายเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2565 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ครั้งที่ 20…

235 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน