TAGS

ประตูแห่งภาคตะวันตกเฉียงใต้
11 Mar 2019

“ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” ทางเลือกใหม่ของผู้ค้าผลไม้(ไทย)สู่ตลาดจีน

นโยบายการพัฒนาการขนส่งปี 2562 ทางการฝางเฉิงก่างมุ่งพัฒนางานขนส่งห่วงโซ่ความเย็นและการขนส่งสินค้าเทกอง ซึ่งเป็นจุดเด่นของท่าเรือแห่งนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาให้ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นฐานสำคัญของ “เศรษฐกิจห่วงโซ่ความเย็น” และการเป็น “ชุมทางโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น” ที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคสำหรับจีนกับอาเซียน

1,693 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน