TAGS

บริษัท Guangxi Hope
17 Sep 2019

เมืองกุ้ยก่างเป็น “ฐานการผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือก” ของจีน

นอกจากเมืองหลิ่วโจว ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีชื่อเสียงของกว่างซีแล้ว ปัจจุบัน เมืองกุ้ยก่าง (Guigang City/贵港市) เป็นอีกหนึ่งเมืองของกว่างซีที่กำลังมุ่งส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์พลังงานทางเลือกประเภทต่างๆ

1,029 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน