TAGS

นโยบายภาคอสังหาริมทรัพย์
1 Feb 2024

เมืองขนาดใหญ่หลายแห่งของจีนได้ประกาศผ่อนปรนนโยบายซื้อบ้าน

หลังจากที่กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทของจีนอนุญาตให้เมืองของจีนสามารถกำหนดนโยบายซื้อบ้านด้วยตนเอง ในช่วง สิ้นเดือน ม.ค. 2567 เมืองขนาดใหญ่หลายแห่งของจีนได้ประกาศผ่อนปรนนโยบายซื้อบ้าน

114 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน