TAGS

นโยบายพัฒนา
16 Mar 2017

มณฑลกวางตุ้งประกาศ 10 ภารกิจติดดาวปี 60 นำพาเศรษฐกิจและสังคมสู่เป้าหมายสำคัญ

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาปรึกษาการเมืองมณฑลกวางตุ้งครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 ณ นครกว่างโจว รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งนำโดยนายหม่า ซิ่งรุ่ย ผู้ว่าการมณฑลฯ ได้รายงานผลการทำงานของรัฐบาลในปี…

900 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน