TAGS

นิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซีย
6 Nov 2020

ยอดนำเข้ารังนกของกว่างซี โต 981%

จีนเป็นประเทศที่บริโภครังนกมากที่สุดในโลก กว่า 90% ของรังนกที่ผลิตได้จากทั่วโลกถูกส่งไปจำหน่ายในประเทศจีน โดยรัฐบาลจีนอนุญาตให้นำเข้ารังนกได้จาก 3 ประเทศหลัก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย…

933 Views
27 Nov 2019

รังนกดิบมาเลย์เข้าจีนได้แล้ว เส้นทางรังนกไทยยังอีกยาวไกลไหม

การดำเนินงานเชิงรุกของมาเลเซียในการส่งเสริมแบะสนับสนุนสินค้าเกษตรที่เป็นจุดแข็งของตนเพื่อขยายตลาดในจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น “สินค้าทับซ้อน” กับของไทยนั้น อาจส่งผลกระทบกับฐานสินค้าเกษตรไทยในประเทศจีนไม่น้อย ปัจจุบัน ตลาดข้าวหอมของไทยก็กำลังเผชิญความท้าทายจากข้าวหอมกัมพูชาในตลาดจีนเช่นกัน

1,128 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน