TAGS

นำเข้า
26 Nov 2021

มณฑลเหอหนานเป็นมณฑลแรกและมณฑลเดียวที่ทดสอบการนำเข้ายาผ่านช่องทาง CBEC

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 สำนักงานพาณิชย์ของมณฑลเหอหนาน ประกาศแผนงานการทดสอบนำเข้ายาค้าปลีกผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce (CBEC)…

301 Views
17 Jan 2018

สนใจเปิดตลาดใหม่ “สัตว์น้ำ” ในจีน มองทางนี้

      “นครหนานหนิง” เปิดประตูรับการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ(มีชีวิต)จากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า…นครแห่งนี้เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงที่มองข้ามไม่ได้       สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติ (AQSIQ) ของจีนเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายในการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ(มีชีวิต) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสัตว์น้ำจากต่างประเทศและมีสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคท้องถิ่น (CIQ)…

1,071 Views
12 Jan 2018

อานิสงส์ตลาดเหล็กฟื้นตัว กว่างซีนำเข้า “แร่แมงกานีส”อันดับ 2 ของจีน

      ปี 2560 เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมีการนำเข้าแร่แมงกานีสมากที่สุดในพื้นที่จีนตอนใต้ และนำเข้ามากเป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน ข้อมูลจากสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi…

879 Views
22 Sep 2016

ด่านสุยโข่ว เป็น ‘ด่านนำเข้าผลไม้’ แห่งที่ 7 ของกว่างซี

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน หรือ AQSIQ ผ่านความเห็นชอบให้ ‘ด่านสุยโข่ว‘ (Shuikou Border,水口口岸) เป็นด่านนำเข้าผลไม้แห่งใหม่ล่าสุดของเขตฯ กว่างซีจ้วง…

1,010 Views
26 Oct 2015

อินเตอร์เทรดกว่างซี “โต” เฉียด 2 แสนล้านหยวน ไทยรั้งอันดับ 2 ของอาเซียน

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่: ยอดการค้าต่างประเทศของกว่างซีใน 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ (ปี 2558) ได้ผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ การนำเข้าส่งออกสามารถรักษาระดับการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิง…

568 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน