TAGS

นำเข้าถั่วเหลือง
26 Feb 2018

กว่างซีมีแนวโน้มนำเข้า “ถั่วเหลือง”พุ่งสูงขึ้น

      แนวโน้มความต้องการนำเข้าถั่วเหลือง (พิกัดศุลกากร 1201) ของท่าเรือฝางเฉิงก่างเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2560 ท่าเรือแห่งนี้สร้างสถิติใหม่ด้วยตัวเลขการนำเข้าทะลุ 5 ล้านตันเป็นครั้งแรก…

796 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน