TAGS

“ธุรกิจ+สังคม”
20 Jan 2020

MEMO ปรากฏการณ์ใหม่ของ “เศรษฐกิจแบ่งปัน” ในกว่างซี

หลายคนอาจคุ้นหูกับคำว่า “เศรษฐกิจแบ่งปัน” หรือ Sharing Economy คำนิยามใหม่ของการดำเนินธุรกิจที่พลิกโฉมจากรูปแบบเดิมมาเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่าง “ธุรกิจ+สังคม” ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่พาโลกก้าวสู่ “ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” และก่อให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจบนโลกออนไลน์

1,002 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน