TAGS

ธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรมจีน-อาเซียน
11 Jun 2018

หนานหนิงโปรโมท “จงกวนชุน” แพลตฟอร์มธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรมจีน-อาเซียน

      นครหนานหนิงเร่งประชาสัมพันธ์ “ฐานสาธิตธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรมจงกวนชุนนครหนานหนิง” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านตัวแทนสื่อมวลชนอาเซียน โดยฐานสาธิตแห่งนี้ได้รับการวางยุทธศาสตร์ (positioning) ให้เป็นแพลตฟอร์มที่จีนใช้พัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับอาเซียน       เมื่อวันที่ 25–27…

789 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน