TAGS

ธุรกิจบริการกว่างซี
7 Mar 2018

กว่างซีเร่งพัฒนาพื้นที่รองรับธุรกิจภาคบริการ เน้นการค้าและโลจิสติกส์

       ปัจจุบัน ประเทศจีนให้น้ำหนักกับการส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจบริการเป็นอย่างมาก มณฑลต่าง ๆ ในจีนมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อให้ล้อกับนโยบายส่วนกลางที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงเขตฯ กว่างซีจ้วงที่รัฐบาลมณฑลเลือกให้“ธุรกิจเชิงการค้าและโลจิสติกส์”เป็นสาขาหลักของการลงทุน       การสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐเป็นกุญแจสำคัญของการดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจบริการในพื้นที่…

816 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน