TAGS

ท่าเรือฝางเฉิงก่าง
14 Oct 2020

ท่าเรือฝางเฉิงก่างสร้างท่าเรือสินค้าโภคภัณฑ์ (Bulk) ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคจีนตะวันตก

ท่าเรือฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang Port) ได้เริ่มก่อสร้างท่าเทียบเรือขนสินแร่และสินค้าโภคภัณฑ์ (Bulk) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศจีน สามารถรองรับเรือขนาด 2 แสนตัน มีมูลค่าการลงทุน…

869 Views
11 Mar 2019

“ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” ทางเลือกใหม่ของผู้ค้าผลไม้(ไทย)สู่ตลาดจีน

นโยบายการพัฒนาการขนส่งปี 2562 ทางการฝางเฉิงก่างมุ่งพัฒนางานขนส่งห่วงโซ่ความเย็นและการขนส่งสินค้าเทกอง ซึ่งเป็นจุดเด่นของท่าเรือแห่งนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาให้ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นฐานสำคัญของ “เศรษฐกิจห่วงโซ่ความเย็น” และการเป็น “ชุมทางโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น” ที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคสำหรับจีนกับอาเซียน

1,698 Views
20 Jan 2017

ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นด่านนำเข้า ‘แร่เหล็ก’ ที่สำคัญของจีนตะวันตก

ปีที่แล้ว (ปี2559) การนำเข้าแร่เหล็กในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนผ่านทาง ‘ท่าเรือฝางเฉิงก่าง‘ ของกว่างซีสร้างสถิติใหม่ สถานการณ์การนำเข้ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ตามรายงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน CIQ เมืองฝางเฉิงก่างมีการตรวจสอบแร่เหล็กนำเข้าทั้งหมด…

758 Views
23 May 2016

ท่าเรือฝางเฉิงก่างผลัก Single Stop Inspection หนุนนำเข้า ‘ผลไม้’ง่าย รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ

สำนักข่าวจีน : สำนักงาน CIQ เมืองฝางเฉิงก่างของกว่างซีกำลังเร่งผลักดันความร่วมมือด้านการตรวจสอบและกักกันโรคกับชาติสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้า ‘สินค้าเกษตร‘ จากอาเซียน โดยเฉพาะผลไม้และธัญพืช ท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง…

803 Views
31 Aug 2015

เมืองฝางเฉิงก่างขานรับนโยบาย “One Belt One Road” มุ่งพัฒนาสู่ “ชุมทางท่าเรืออินเตอร์”

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่: เมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City, 防城港市) ของกว่างซีเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือและอุตสาหกรรมเสาหลักเพื่อแสดงบทบาทการเป็น "ข้อต่อ" ของยุทธศาสตร์ One…

1,313 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน