TAGS

ท่าเรือบก เหยียนอาน
20 Nov 2020

NDRC อนุมัติท่าเรือบกเมืองเหยียนอานของส่านซีเป็น 1 ในแผนสร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งชาติ

เน้นการพัฒนาระบบขนส่งตามรูปแบบและศักยภาพในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นฐานเชื่อมต่อหรือเป็นข้อต่อในการขนส่งและกระจายสินค้า และส่งเสริมการก่อตัวของตลาดในประเทศอย่างครบวงจรควบคู่ไปกับการเพิ่มความแข็งแกร่งด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของจีน สู่การเป็นหนึ่งในพื้นที่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สําคัญของโลก

400 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน