TAGS

ทัวร์ไทย
21 Oct 2015

กว่างซีออกมาตรการเข้ม จัดระเบียบธุรกิจ คุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว

หนังสือพิมพ์ Southland morning: กว่างซีปรับแก้กฏหมายท่องเที่ยวฉบับใหม่ เพิ่มความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น กฏหมายท่องเที่ยวฉบับล่าสุดเป็นการปรับแก้ไขเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเมื่อปี 2551) โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อาทิ …

532 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน