TAGS

ทรัพย์สินทางปัญญา
25 Aug 2021

กว่างซีสร้างแต้มต่อธุรกิจ ตั้งศูนย์ “ทรัพย์สินทางปัญญา” บริการภาคธุรกิจจีน-อาเซียน

ศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญากว่างซีได้พัฒนา “แพลตฟอร์มทรัพย์สินทางปัญญาจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Intellectual Property Rights Platform) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและผลักดันการพัฒนาตลาดซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งธุรกิจ SMEs…

390 Views
16 Jul 2019

หัวใจความสำเร็จของหัวเว่ย คือ นวัตกรรม มีสิทธิบัตรมากเป็นอันดับ 1 ของจีน

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (China National Intellectual Property Administration: CNIPA) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562…

1,108 Views
28 Mar 2017

นครหนานหนิงเปิดใช้’ทรัพย์สินทางปัญญา’ค้ำดอกเบี้ย ช่วยเหลือภาคธุรกิจ

เมื่อไม่นานมานี้ นครหนานหนิงได้ออกมาตรการบริหารจัดการโครงการการใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อและค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจ มาตรการดังกล่าวจะมีภาครัฐเป็นผู้แบกรับภาระดอกเบี้ยสินเชื่อแทนภาคธุรกิจ โดยสาระสำคัญของมาตรการฯ ระบุว่า ผู้ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (1) ต้องจดทะเบียนจัดตั้งกิจการที่สำนักบริหารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของนครหนานหนิงและมีสภาพเป็นนิติบุคคลเท่านั้น (2)…

529 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน