TAGS

ตลาดแรงงาน
24 Aug 2022

ส่อง “ตลาดแรงงานกว่างซี” ไตรมาส 2/2565 ต้องการแรงงานทักษะ รับเทรนด์ Digital Transformation

ผู้ประกอบการไทยที่จะไปปักธงลงทุนที่ประเทศจีน ควรติดตามแนวโน้มของค่าตอบแทนการจ้างงานในจีนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากต้นทุนในการจ้างงานเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาก่อตั้งธุรกิจ โดยบีไอซีขอให้ข้อสังเกตว่า ตลาดแรงงานในพื้นที่เจริญทางภาคตะวันออกมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าจ้างสูงตามไปด้วย  ขณะที่พื้นที่เศรษฐกิจเกิดใหม่ทางภาคตะวันตกยังมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการประกอบธุรกิจที่ต่ำกว่าภาคตะวันออก ดังนั้น นักธุรกิจไทยที่สนใจจะเข้าไปจัดตั้งธุรกิจในจีน สามารถพิจารณามณฑลทางภาคตะวันตกและภาคกลางตอนล่างของจีนเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจได้

147 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน