TAGS

ตลาดกว่างโจว
18 Feb 2019

รัฐบาลกวางโจวเตรียมรื้อถอนตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรสำคัญหลายแห่ง

นครกว่างโจวกำหนดรื้อถอนตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร 16 แห่งและย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ภายในปี 2563 ตลาดค้าขายสัตว์น้ำหวงซา และตลาดค้าส่งผักและผลไม้เจียงหนานอยู่ในรายชื่อตลาดที่ต้องรื้อถอน

2,003 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน