TAGS

ตรุษจีน,นักท่องเที่ยว,กว่างซี
17 Feb 2016

ตรุษจีนปี 59 ธุรกิจท่องเที่ยวกว่างซี “บูม” นักท่องเที่ยวเยือน 11 ล้านคน

หนังสือพิมพ์เดลี่: ธุรกิจการท่องเที่ยวของกว่างซีในช่วงวันหยุดตรุษจีนถือว่าโดดเด่น รายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีของภาคธุรกิจท่องเที่ยวกว่างซีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2559-2563) ช่วงเทศกาลตรุษจีน…

778 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน