TAGS

ด่านอัจฉริยะ
13 Nov 2023

ลุยแล้ว… ด่านโหย่วอี้กวานเริ่มก่อสร้าง “ด่านอัจฉริยะ” ดันศักยภาพรองรับรถสินค้าผ่านด่านเพิ่มเป็นเท่าตัว

ด่านอัจฉริยะด่านโหย่วอี้กวาน-ด่าน Huu Nghi มี “ช่องทางพิเศษเฉพาะรถบรรทุกสินค้าไร้คนขับ” เป็น Key project ซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สมัยใหม่ ทำให้รถบรรทุกสินค้าสามารถผ่านด่านได้ตลอด…

141 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน