TAGS

ด่านสุขโข่ว
22 Sep 2016

ด่านสุยโข่ว เป็น ‘ด่านนำเข้าผลไม้’ แห่งที่ 7 ของกว่างซี

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน หรือ AQSIQ ผ่านความเห็นชอบให้ ‘ด่านสุยโข่ว‘ (Shuikou Border,水口口岸) เป็นด่านนำเข้าผลไม้แห่งใหม่ล่าสุดของเขตฯ กว่างซีจ้วง…

1,009 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน