TAGS

ด่านรถไฟผิงเสียง,ด่านนำเข้าผลไม้ทางรถไฟ
25 Jun 2018

อีกทางเลือกของผู้ค้าผลไม้ไทย เมื่อ “ด่านรถไฟผิงเสียง” เปิดด่านนำเข้าผลไม้ที่แรกในจีน

      อำเภอระดับเมืองผิงเสียงเร่งปรับปรุงและยกระดับด่านรถไฟผิงเสียง เพื่อรองรับการเป็น “ด่านนำเข้าผลไม้ทางรถไฟ” เป็นแห่งแรกของจีน โดยคาดว่า โครงการก่อสร้าง (เฟสแรก) จะพร้อมใช้งานในเดือนกรกฎาคม 2561…

891 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน