TAGS

ฐานโลจิสติกส์ด้วยรถไฟความเร็วสูงหนานหนิง
17 Feb 2022

กว่างซีผุดโปรเจกต์รถไฟความเร็วสูง “ขนสินค้า” นัยสำคัญต่อภาคธุรกิจไทย

นัยสำคัญต่อประเทศไทย ปัจจุบัน ภาครัฐกว่างซี (จีน) ให้ความสำคัญกับการขนส่งด้วย “ระบบราง” ทั้งโมเดลการขนส่ง “เรือ+ราง” ที่ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ การพัฒนา…

229 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน