TAGS

ซูวาน
14 Dec 2017

เมืองกุ้ยก่างดัน “แม่น้ำซีเจียง” เชื่อมตอนในสู่ปากอ่าวแม่น้ำเพิร์ล

      เมืองกุ้ยก่างกำลังสร้างมิติใหม่ให้กับระบบงานขนส่งและโลจิสติกส์โดยเฉพาะ “แม่น้ำซีเจียง” (Xi River/西江) ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดสายสำคัญของเมือง เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมืองในพื้นที่จีนตอนในกับเมืองเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออก       นายถง เซิ่งลี่…

1,001 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน