TAGS

ซาน เยว่ ซาน
16 Apr 2020

รัฐบาลกว่างซีแจก eCoupons “ชิม ช้อป ใช้” กระตุ้นเศรษฐกิจ

eCoupons ส่วนลดแทนเงินสด อีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลกว่างซีนำมาใช้กระตุ้นการใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ และช่วยพยุงให้ห้างร้านและกิจการต่างๆ ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 โดยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้น

800 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน