TAGS

ชุมทางสารสนเทศ
18 Apr 2019

นึกถึงเทคโนโลยีสารสนเทศจีน-อาเซียน นึกถึงกว่างซี

รัฐบาลกว่างซีวางหมากให้นครหนานหนิงเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาคที่มุ่งสู่อาเซียน โดยมีเมืองชินโจวเป็นตัวเสริม ที่ผ่านมา รัฐบาลกว่างซีได้เร่งส่งเสริมการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ระหว่างจีนกับอาเซียนในอนาคต

1,251 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน