TAGS

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
24 Jul 2020

นครหนานหนิงแปลงเครื่องบินโดยสารเป็นเครื่องบินคาร์โก้สู้ COVID-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศส่งผลให้สายการบินทั่วโลกทยอยลดเที่ยวบินหรือหยุดให้บริการขนส่งผู้โดยสารอย่างไม่มีกำหนด โดยท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิงได้ระงับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการนำเข้าโรคระบาดจากต่างประเทศ ปัจจุบัน มีเพียงเที่ยวบินที่ไปรับพลเมืองจีนกลับประเทศเท่านั้น

1,429 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน