TAGS

ชิงต่าว
21 Jun 2017

ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลแห่งชาติ เมืองชิงต่าว

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทางทะเลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการพัฒนาทางทะเลกับประเทศต่าง ๆ ล่าสุด ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลแห่งชาติ เมืองชิงต่าว”…

706 Views
20 Jun 2017

บริษัทผลิตอาหารในมณฑลซานตงผ่านเกณฑ์การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศมากเป็นอันดับ 1 ของจีน

ภาพจาก http://www.agronet.com.cn/News/1133270.html เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เมืองเวยไห่ มณฑลซานตง ได้จัดงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ ครั้งที่…

870 Views
25 Jun 2015

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของเมืองชิงต่าวเป็นอย่างไร?

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเมืองชิงต่าวในไตรมาสแรกของปี 2015 ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ในขณะที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลดลง ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในไตรมาสแรกเท่ากับ 180,100 ล้านหยวน อสังหาริมทรัพย์ขายได้เป็นพื้นที่ทั้งหมด…

550 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน