TAGS

ฉางซา หูหนาน หยวนดิจิทัล ภาษี
30 Dec 2021

นครฉางซาใช้เงินหยวนดิจิทัลชำระภาษีเป็นเมืองแรกของจีน

นครฉางซาประสบความสำเร็จในการใช้เงินหยวนดิจิทัลชำระภาษี ซึ่งมีวิธีปฏิบัติที่ง่ายและสะดวก โดยหลังจากที่ผู้เสียภาษีได้เปิดใช้บริการกระเป๋า “เงินหยวนดิจิทัล” (e-CNY Wallet) แล้ว ก็สามารถเลือกชำระภาษีด้วยเงินหยวนดิจิทัลผ่าน 4 ช่องทาง

167 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน