TAGS

ฉางซา หูหนาน ปัญญาประดิษฐ์
30 Mar 2021

ฉางซาได้รับอนุมัติเป็น “เขตนำร่องพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่แห่งชาติ”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีนได้อนุมัติการสร้าง “เขตนำร่องพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่แห่งชาติ” ในนครฉางซาอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์

319 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน