TAGS

ฉลองวันหยุดอยู่ที่เดิม
22 Dec 2021

หลายเมือง/มณฑลในจีนรณรงค์ให้ชาวจีน “ฉลองวันหยุดปีใหม่และวันหยุดตรุษจีนอยู่ที่เดิม”

หลายเมือง/มณฑลในจีนรณรงค์ให้ประชาชนฉลองวันหยุดปีใหม่ (วันที่ 1-3 ม.ค. 2565) และวันหยุดตรุษจีน (1-6 ก.พ. 2565) อยู่ในพื้นที่เดิม…

300 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน