TAGS

จ้วงจิ่น
4 Jan 2024

กว่างซีสืบสานสร้างสรรค์ “ผ้าทอจ้วง” โอกาสเรียนรู้และต่อยอดของ “ผ้าทอไทย” ก่อนลุยตลาดจีน

แนวทางการพัฒนาผ้าไหมจ้วงจิ่นของกว่างซี ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต และการจำหน่าย น่าจะเป็นอีกแบบอย่างที่ดีสำหรับภาคธุรกิจไทยในการอนุรักษ์และสืบสานผ้าทอพื้นเมือง และยังจะเป็นโอกาสต่อยอดไปสู่การขยายตลาดในประเทศจีน

118 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน