TAGS

จีน 5G ลี่เจียง หิมะมังกรหยก
22 Jun 2020

ยูนนานเปิดตัวสถานีฐาน 5G สูงที่สุดในมณฑลบนยอดเขาหิมะมังกรหยก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 การก่อสร้างสถานีฐาน 5G บนยอดเขาหิมะมังกรหยก เมืองลี่เจียง ของ China…

415 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน