TAGS

จีน เมือง ฉางซา
22 Jun 2020

ฉางซาได้รับเลือกเป็นหนึ่งในเมืองตัวอย่างสำหรับการประเมินเมืองด้านกายภาพประจำปี 2563 ของจีน

กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทจีนได้เปิดเผยแผนงานการประเมินเมืองด้านกายภาพประจำปี 2563 ซึ่งมีแนวเรื่องหลักได้แก่ “ป้องกันโรคระบาด เสริมจุดอ่อนด้านความเชื่อมโยง และขยายอุปสงค์ภายในประเทศ”

329 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน