TAGS

จีน หูหนาน ยากจน
16 Jul 2020

ศึกษาประสบการณ์หมู่บ้านชางผูถางในหูหนาน: พลิกฟื้นชนบทและลดความยากจนด้วยเทคโนโลยีการเกษตร

หมู่บ้านชางผูถาง (Changputang) ซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านยากจนสุดขีดในอำเภอเฟิ่งหวง เขตปกครองตนเองชนชาติถู่เจียและชนชาติแม้ว เซียงซี มณฑลหูหนาน ได้รับคัดเลือกให้เป็น “เขตสาธิตเกษตรกรรมและการพลิกฟื้นชนบท”

347 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน