TAGS

จีน หูหนาน ดิจิทัล
19 Aug 2020

หูหนานเปิดตัวโครงการโดดเด่นด้านดิจิทัล 100 โครงการ

กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลหูหนานได้ประกาศรายชื่อโครงการโดดเด่นด้านดิจิทัลหรือ “โครงสร้างพื้นฐานใหม่” ที่สำคัญของมณฑล 100 โครงการ

502 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน