TAGS

จีน รถไฟ ยูนนาน
17 Jun 2020

การก่อสร้างเส้นทางรถไฟในภาคตะวันตกของยูนนานคืบหน้าแบบก้าวกระโดด

โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟในภาคตะวันตกของมณฑลยูนนานจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ เส้นทางรถไฟลี่เจียง-แชงกรีล่า เส้นทางรถไฟต้าหลี่-หลินชัง และเส้นทางรถไฟต้าหลี่-รุ่ยลี่ มีความคืบหน้าอย่างสำคัญ

451 Views
5 Jun 2020

3 ปีครึ่งรถไฟความเร็วสูงยูนนานมียอดผู้โดยสาร 160 ล้านคน

ตั้งแต่มณฑลยูนนานเริ่มเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปีครึ่ง มีปริมาณผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกรวมกันแล้วกว่า 160 ล้านคน

807 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน