TAGS

จีน ยูนนาน เขตการค้าเสรี
1 Sep 2020

ส่องพัฒนาการครบรอบหนึ่งปีเขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลยูนนาน

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เป็นวันครบรอบหนึ่งปีของการก่อตั้งเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (มณฑลยูนนาน) (China (Yunnan) Pilot Free…

560 Views
23 Jul 2020

คุนหมิงออก 31 มาตรการส่งเสริมการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องยูนนาน พื้นที่คุนหมิง

รัฐบาลนครคุนหมิงได้ออกประกาศเรื่อง “นโยบายส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงของเขตการค้าเสรีนำร่อง (มณฑลยูนนาน) พื้นที่นครคุนหมิง” รวม 31 มาตรการใน 6 หมวดสำคัญ

655 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน