TAGS

จีน ยูนนาน เกษตร ดิจิทัล
23 Jul 2020

อาลีบาบาเปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าเกษตรดิจิทัลแห่งแรกในยูนนาน

มณฑลยูนนานก็ได้กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญในการส่งเสริมการเกษตรดิจิทัลของอาลีบาบา เนื่องจากมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง

716 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน