TAGS

จีน ยูนนาน ส่งออก ยุโรป
14 Jul 2020

ยูนนานส่งออกผลไม้โดยรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปไปยังรัสเซียเป็นครั้งแรก

มะม่วง 20 ตันจากเมืองเป่าซานของมณฑลยูนนานได้ขนส่งไปถึงกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย นับเป็นครั้งแรกที่มณฑลยูนนานส่งออกผลไม้โดยรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปในขบวนฉงชิ่ง-ซินเจียง-ยุโรป

769 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน