TAGS

จีน ยูนนาน ดิจิทัล
7 Aug 2020

ยูนนานออก 22 มาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบใหม่ส่งเสริม “เศรษฐกิจดิจิทัล”

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 รัฐบาลมณฑลยูนนาน ได้ประกาศ “แผนดำเนินการผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบใหม่ 3 ปี” (ปี 2563-2565) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล

671 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน